Otázky a odpovědi
Může pojištěný přestat platit splátky, když zašle pojišťovně Oznámení pojistné události?

Ne, pojištěný má stálou povinnost hradit úvěrové splátky. Pojišťovna v případě nároku na pojistné plnění bude hradit splátky přímo na účet klienta nebo na jeho úvěrový účet.


Pokud je žena na mateřské dovolené, má nárok na plnění v případě pracovní neschopnosti?

Od data, kdy nastoupí na mateřskou dovolenou, nárok na plnění nevzniká, protože pobírá od státu peněžitou pomoc v mateřství, a to ať je nemocná či není. V případě, že žena je zaměstnaná a je v pracovní neschopnosti z důvodu rizikového těhotenství, plníme do data nástupu na mateřskou dovolenou.


Jsem profesionální sportovec, mohu se nechat pojistit?

Ano, ale pokud dojde k pracovnímu úrazu nebude v tomto případě pojišťovna plnit. Pokud se stane úraz např. při chůzi na  chodníku apod. pojišťovna plní.


Jsem profesionální voják/policista. Mohu se pojistit pro ztrátu zaměstnání?


Pokud máte služební poměr na dobu určitou, pak nikoli. Pokud jste v zaměstnaneckém/služebním poměru na dobu neurčitou a splňujete další podmínky pro přistoupení k pojištění, pak ano.


V průběhu posledního roku jsem byl zaměstnán u dvou společností, pracovní poměr mi navazoval bez přerušení. Mohu se pojistit, když v přihlášce k pojištění je uvedeno, že musím být zaměstnán nepřetržitě během posledního roku?


Ano, nevadí, že jste byl zaměstnán u dvou zaměstnavatelů, důležité je, že jste byl zaměstnán bez přerušení posledních 12 měsíců.


Může podnikatel hlásit pojistnou událost ztráta zaměstnání?


Ne, protože nebyl v zaměstnaneckém poměru.

Může být pojištěn klient žijící v zahraničí?


Ano. Aby mu však mohla vzniknout pojistná událost ztráta zaměstnání, musí být evidován na úřadu práce v České republice. A aby mu mohla vzniknout pojistná událost invalidita III. stupně, musí být uznán invalidním Českou správou sociálního zabezpečení.

Můžu na své pojištění uplatňovat daňovou úlevu, resp. vystaví mi pojišťovna pro tento účel potvrzení?


Ne, v tuto chvíli naše pojišťovna nenabízí žádná pojištění, na která se daňová úleva vztahuje. Jde pouze o riziková pojištění, nikoli rezervotvorná (spořící).

Mohu na zákaznickém centru žádat o odklad splátek?


Ne. Zákaznické centrum poskytuje servis k pojistným produktům. Odklad splátek je v kompetenci výhradně banky jako smluvní strany smlouvy o finančním závazku.

Jsou formuláře pro hlášení pojistné události k dispozici na internetových stránkách ?


Ne. S žádostí o jejich zaslání je třeba kontaktovat zákaznické centrum, které prověří všechna klientova pojištění a poskytne informace k nahlášení pojistné události a pomoc při vyplňování formulářů a dokládání další dokumentace.

Mám pojištění prodloužené záruky/nahodilého poškození nebo odcizení zboží. Můj výrobek byl poškozen. Mohu jej nejprve nechat opravit a teprve poté nahlásit pojistnou událost?


Nikoli. Vzhledem k tomu, že pojištěním jsou kryty výhradně opravy provedené smluvním servisem pojišťovny, doporučujeme vám nejprve kontaktovat zákaznickou linku pojišťovny, kde vám potřebné instrukce budou podány.

Mohu pojistnou událost hlásit, i když bylo pojištění již ukončeno?


Ano, pokud k pojistné události došlo ještě v době trvání pojištění.

Hlásím pojistnou událost, která se stala v zahraničí. Co mám dělat, když mám dokumentaci v cizím jazyce?


V tomto případě je třeba zajistit překlad do českého jazyka osobou oprávněnou k překladu úředních dokumentů.