Podněty a stížnosti

Máme pochopení pro tíživé situace, které lidský život provázejí, a snažíme se, aby jejich dopady na naše klienty byly co nejmenší.

Je v našem zájmu, abychom se neustále snažili zkvalitňovat naše služby. I my jsme jen lidé a je nám blízké poučit se z vlastních chyb. Pokud máte nějaký námět, ať už se jedná o pochvalu, nebo stížnost, napište nám. Vaším námětem se budeme pečlivě zabývat.


Kontaktovat nás můžete

  • písemně - BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
  • na email czinfo@cardif.com
  • pomocí webového formuláře


Pro správné vyřízení vašeho námětu prosím uveďte

  • číslo smlouvy nebo pojistné události, které se vaše stížnost týká
  • své kontaktní údaje (email, telefon, adresa)


Vaši stížnost vyřešíme maximálně do 30 kalendářních dní. Pokud tuto lhůtu nebudeme schopni z nějakého důvodu dodržet, budeme vás kontaktovat.

 


 

Pokud nejste spokojení s procesem vyřízení vaší stížnosti, můžete se obrátit na Ombudsmana, který váš podnět objektivně prošetří a bude vás informovat zpravidla do 30 dní od doručení.


Kontaktovat Ombudsmana můžete

  • písemně - Ombudsman, BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5
  • emailem na czombudsman@cardif.com

 


 

K mimosoudnímu řešení sporů mezi spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou nebo obmyšleným) a pojišťovnou v životním pojištění je příslušný finanční arbitr. Finančního arbitra lze kontaktovat na adrese: Kancelář finančního arbitra, Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací naleznete na www.financniarbitr.cz.

K mimosoudnímu řešení sporů mezi pojišťovnou a spotřebitelem (pojistníkem, pojištěným, oprávněnou osobou) v neživotním pojištění je příslušná Česká obchodní inspekce. Českou obchodní inspekci lze kontaktovat na adrese: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Více informací naleznete na www.coi.cz.

 

U individuálního pojištění je další možností pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů v oblasti neživotního pojištění i Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven. Více informací naleznete na www.ombudsmancap.cz.

 

Podmínkou zahájení postupu mimosoudního řešení sporu  před finančním arbitrem nebo Českou obchodní inspekcí nebo Kanceláří ombudsmana České asociace pojišťoven je skutečnost, že se stěžovateli nepodařilo vyřešit spor přímo s pojišťovnou.